ค้นหา "สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย"

จังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการอำนวยความปลอดภัยทางถนน ทบทวนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

09 มี.ค. 2024
จังหวัดเชียงรายประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายครั้งที่1 / 2567 โดยมีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ แทนจาก 18 อำเภอ และภาคี

เชียงรายคุมเข้มต่อเนื่อง ผู้ว่าฯ กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ทุกมาตรการในห้วงห้ามเผาเด็ดขาด ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก

22 ก.พ. 2024
ห้ามเผาในที่โล่ง ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เหม็น รำคาญใจ [cmruncode name="GoogleADS"] เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 67 ที่ศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่า และ PM 2.5 จังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงราย และประเมินผลการดำเนินงานจากการใช้มาตรการต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เ

จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี

23 ม.ค. 2024
แถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี ค่ำวันที่ (22 ม.ค.67) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์ อ.เมืองเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังห

“เปิดโลกผ้าไทย ม่วนใจ๋เจียงฮาย” กิจกรรมเดินแบบ จัดหารายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมในด้านสาธารณประโยชน์ และการสาธารณกุศล ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

06 ม.ค. 2024
นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย [cmruncode name="GoogleADS"] วันที่ 5 ม.ค. 67 ที่ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมการ จัดกิจกรรมเดินแบบการกุศลของ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย โดยมี ประธานแม่บ้านตำรวจ

เชียงรายประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกำหนดแนวทางป้องกันการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

02 ม.ค. 2024
[cmruncode name="GoogleADS"] วันที่ 1 ม.ค.67 นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นางอุบ

มิจฉาชีพ อาศัยช่วงที่ญาติแรงงานอิสราเอลในเชียงรายได้รับผลกระทบทางจิตใจ หลอกจะช่วยติดตามเงินค้างจ่าย ให้กดลิงค์ เสี่ยงถูกดูดเงิน ดีที่ญาติไหวตัวทัน

19 ต.ค. 2023
[cmruncode name="GoogleADS-text"] วันที่ 18 ต.ค.66 จากกรณีได้มีแรงงานชาว จ.เชียงราย เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลจำนวน 2,174 คน มีภูมิลำเนากระจายอยู่ครบทั้ง 18 อำเภอโดยบางคนเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนั้น ล่าสุดนายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางาน จ.เชียงราย ได้เผยแพร่ข้อมูลว่าจากสถานการณ์ที่ประเทศอิสราเอลทำให้แรงงานชาวเชียงรายได้รับผลกระทบบางคนเสียชีวิต บางคนได้รับบาดเจ็บและบางคนกำลังขอเดินทางกลับประเ