ภาพบรรยากาศ ขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปยังวัดพระแก้ว พระอารามหลวง ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 6 รอบ

ขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังวัดพระแก้วเชียงราย ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 6 รอบ

จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.49 น.ที่บ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำทิพย์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดเชียงราย  ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง จากทั้ง 20 กระทรวง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ซึ่งพิธีดังกล่าวเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ 76 จังหวัด

โดยในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี ประจำจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียน ถวายความเคารพ เพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่เชิญขันสาครและที่ตักน้ำ ไปยังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการฯ ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร และห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว เมื่อเสร็จสิ้นพิธี เจ้าหน้าที่เชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังรถขบวน เพื่อนำไปขึ้นรถบุษบก ณ ศูนย์อาหารปลอดภัยนครเชียงราย จากนั้นขบวนแห่ โดยประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งจังหวัดร่วมขบวน ไปยังวัดพระแก้ว พระอารามหลวง ทั้งนี้ ใน

  • วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. จะมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
  • วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองเมืองเชียงราย
  • วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 คนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เดินทางไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย
  • วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 ขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากกระทรวงมหาดไทยไปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
  • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 ขบวนเชิญพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระเชตุพนฯ ไปยังพระทีนั่งอมรินทรวินิจฉัย

สำหรับบ่อน้ำทิพย์ของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยตุง หรือ วัดน้อยดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ลักษณะเป็นบ่อน้ำก่ออิฐถือปูนรูปวงกลม ก่ออิฐเรียงเป็นผนังเพื่อกันดินทลาย ปากบ่อก่อด้วยอิฐมอญสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง ตามตำนานกล่าวว่า เป็นบ่อน้ำธรรมชาติ มีลักษณะพิเศษคือใสบริสุทธิ์และมีน้ำตลอดทั้งปี พุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย ใช้สรงพระบรมธาตุดอยตุง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือ เดือน 6 (เหนือ) เป็นประจำทุกปี บ่อน้ำทิพย์แห่งนี้ มีความอัศจรรย์ คือ ตั้งอยู่บนดอยสูง ถึงแม้จะมีภัยธรรมชาติฝนแล้งแค่ไหน น้ำในบ่อก็ไม่เคยแห้ง มีน้ำตลอดทั้งปี ใสและเย็นอยู่เสมอ

.

ขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังวัดพระแก้วเชียงราย ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติฯ ครบ 6 รอบ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ/ข่าว
https://chiangrai.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/303546

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 6 รอบ ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
4 ก.ค. นี้ | แจ้งปิดถนนเส้นทางขบวนแห่น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ฯ จากศูนย์อาหารปลอดภัยนครเชียงราย ถึงวัดพระแก้ว พระอารามหลวง
ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ ประกวดสื่อสร้างสรรค์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ในหัวข้อ “6 รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท
บ่อน้ำทิพย์ จ.เชียงราย หนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่ง ที่ใช้ในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เชียงรายจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคมนี้