จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.09 น. ที่วัดพระแก้ว พระอารามหลวง นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดเชียงราย เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง จากทั้ง 20 กระทรวง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ซึ่งพิธีดังกล่าวเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ 76 จังหวัด

โดยในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย

ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้นจุดเทียนมงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียง ต่อจากนั้นเป็นสวดภาณวาร อธิฐานจิตเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ซึ่งก่อนพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ ประจำจุดสถานที่ประกอบพิธี ต่อจากนั้นพราหมณ์ อ่านโองการบูชาฤกษ์ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำส่วนราชการเดินสู่พระอุโบสถ เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์

ทั้งนี้ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 จะจัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จากนั้นวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย

สำหรับพิธีในส่วนกลางจะมีการจัดมหรสพสมโภช ในระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง ก่อนจะเชิญคนโทน้ำพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จากนั้นจะมีการเชิญน้ำพระพุทธมนต์ฯ จากวัดพระเชตุพนฯ ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในช่วงเช้าของวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 6 รอบ ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน
ภาพบรรยากาศ ขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปยังวัดพระแก้ว พระอารามหลวง ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 6 รอบ
ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ ประกวดสื่อสร้างสรรค์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ในหัวข้อ “6 รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท
บ่อน้ำทิพย์ จ.เชียงราย หนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่ง ที่ใช้ในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เชียงรายจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคมนี้
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567