ประมวลภาพกิจกรรม | ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567

ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567

ประมวลภาพกิจกรรม งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 ” 2006 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ณ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2567

โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายทั้ง 18 อำเภอ ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม

ในช่วงเวลา 7.00 น.ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพระธาตุดอยตุง ซึ่งประธานในพิธีฯ นำทุกภาคส่วนปักธูปหางเครื่องบวงสรวง พร้อมโปรยข้าวตอกดอกไม้

จากนั้นเวลา 08.00 น. เริ่มขบวนสักการะพระธาตุดอยตุง โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการเคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะหลวง ประกอบด้วย ผ้าห่มพระธาตุ ภัตตาหารเจ ตุงจัย ช้างคู่ พัดจามร สุ่มหมาก สุ่มพลู ต้นผึ้ง และน้ำศักดิ์สิทธิจากน้ำบ่อทิพย์ พร้อมด้วยขบวนตุง ขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุดอยตุงจาก 18 อำเภอ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย สถานศึกษา และจากหน่วยงานภาคเอกชน

จากนั้นนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะหลวง ต่อด้วยพิธีพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงล้านนา

จากนั้นนายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย อ่านหมายรับสั่งที่ 1332 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และนายอภิชาติ ศรีสุวรรณ์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง อ่านหมายรับสั่งที่ 1410 ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังเสร็จสิ้น ต่อด้วยพิธีสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ซึ่งเป็นน้ำทิพย์ที่ผ่านการเจริญชัยมงคลคาถา จากบ่อน้ำทิพย์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง และพิธีถวายผ้าไตรพระราชทานแด่พระสงฆ์ ปิดท้ายด้วยพิธีห่มผ้าพระธาตุดอยตุง เป็นอันเสร็จพิธีตามประเพณีที่ได้ปฏิบัติมา

🚩 เช้าวันที่ 23 มีนาคม 2567 “พิธีตักน้ำทิพย์ เตรียมสมโภช สรงน้ำพระธาตุดอยตุง ในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 2567

ที่ บ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง หมู่ 2 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีตักน้ำทิพย์สรงพระธาตุดอยตุง เนื่องในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี พ.ศ. 2567 “2006 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” โดยมีเหล่าข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมในพิธี และประกอบพิธีสมโภชน้ำทิพย์ และเทศน์สวดเบิก ในเวลา 18.00 น.

ข้อมูล บ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง

มีตำนานเล่าขานว่าเทพารักษ์รักษาสถานที่แห่งนี้ได้เนรมิตบ่อน้ำขึ้นมา เพื่อนำไปสรงน้ำพระธาตุดอยตุงในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ซึ่งน้ำในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาด บริสุทธิ์ แม้มีความลึกเพียง 2 เมตรจากพื้นดิน น้ำทิพย์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ จึงถือเป็นเครื่องสักการะสำคัญอีกอย่างหนึ่งในพิธี ซึ่งจะใช้สรงน้ำพระธาตุดอยตุงในวันที่ 24 มีนาคม 2567 ต่อไป

🚩 เช้าวันเสาร์ ที่ 23 มี.ค.2567 พิธีเดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย สู่ลานพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 ภายในวัดศาลาเชิงดอย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีกันอย่างคึกคักท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายไร้หมอกควัน โดยมีการปล่อยขบวนเดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ตนบุญแห่งล้านนา เป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร เพื่อขึ้นไปไหว้สาพระธาตุดอยตุงเจดีย์องค์แรกของล้านนา เพื่อสืบสานประเพณีนสมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2567

.

🚩 ค่ำวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภช เทศน์สวดเบิกน้ำทิพย์ เพื่อสรงน้ำพระธาตุดอยตุง”

ที่วัดน้อยดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภช เทศน์สวดเบิกน้ำทิพย์ เพื่อสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 “2006 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2567 นี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี

🚩 ค่ำคืนวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 ยิ่งใหญ่อลังการ งานไหว้สา มหาชินธาตุเจ้าดอยตุง แสดงจินตภาพแห่งความมหัศจรรย์ประกอบแสงสีเสียง สุดสวยงาม

ในปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา โดยนำการแสดงแสง สี เสียงสื่อผสม จินตภาพแห่งความมหัศจรรย์ มาจัดแสดงเรื่องการสร้างพระธาตุดอยตุง เป็นบทละคร จะทำให้เป็นสิ่งเข้าถึงทุกคนได้ง่ายและรวดเร็ว

พระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง พระเซ็งกิม กตสิทโธ เจ้าอาวาสวัดกิ่วกาญจน์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานกรรมการดำเนินจัดงาน วัดพระธาตุดอยตุง พร้อมด้วยพุทธสานิกชนได้จัดขบวนเชิญเครื่องสักการะ พระธาตุดอยตุง เพื่อประกอบพิธีทางสงฆ์ และ จัดการแสดงจินตภาพแห่งความมหัศจรรย์ประกอบแสงสีเสียง บอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมาขององค์พระธาตุดอยตุง

พิธีถวายเครื่องสักการะ พระธาตุดอยตุง พร้อมขบวนชาติพันธุ์ 18 ชาติพันธุ์ ขบวนมวลชนและเครื่องสักการะของส่วนราชการ 18 อำเภอ

🚩 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เชียงรายสืบสานประเพณีจัดงานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 “2006 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”

  • เวลา 05.00 น. ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 ณ วัดน้อยดอยตุง
  • เวลา 07.00 น. พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง
  • เวลา 08.00 น. ขบวนเครื่องสักการะพระธาตุดอยตุง พิธีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุ พิธีห่มผ้าพระธาตุ พิธีถวายเครื่องสักการะงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 ณ บริเวณพระธาตุดอยตุง
  • เวลา 09.00 น. พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา รวมพลคนปีกุน และคนเกิดทุกราศี

.

ถ่ายทอดสด “งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 “2006 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”” วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๗

ถ่ายทอดสด งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๗ “๒๐๐๖ ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โพสต์โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2024

ถ่ายทอดสด “งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567

.

ข้อมูล พระธาตุดอยตุง

พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา สร้างมาแต่โบราณกาล และเป็นหลักฐานแรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในล้านนา ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่า พระมหากัสสะปะเถระ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระธาตุรากขวัญเบื้องซ้าย หรือ กระดูกไหปลาร้าข้างซ้าย ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาถวายแด่พระพุทธเจ้าอุชุตราช เจ้าผู้ครองนครนาคพันธ์โยนกชัยบุรี รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ เป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ดอยดินแดง หรือดอยตุงในปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ 561 ซึ่งการบูชาพระธาตุเจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งคนล้านนาถือเอาพระธาตุเจดีย์เป็นที่พึ่งของตน ทุกคืนเวลาไหว้พระจะต้องไหว้พระธาตุคือไหว้พระเจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐาน ณ ที่ต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีกุน คือปีหมู หรือกุลชอน คือปีช้าง ตามความเชื่อของชาวล้านนาต้องไหว้พระธาตุเจดีย์ที่ดอยตุง จะเป็นสิริมงคลแก่การดำรงชีวิต

สำหรับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 จังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จัดให้มีกิจกรรมเดินจริกแสวงบุญ ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยตุง ซึ่งเมื่อครั้งครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้เดินทางจารึกแสวงบุญและทำการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุดอยตุง ด้วยแรงแห่งความศรัทธา เมื่อปีพุทธศักราช 2470 พระครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ใช้เส้นทางแห่งนี้ เป็นทางเดินขึ้นองค์พระธาตุดอยตุง คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงราย จึงได้ยึดถือเป็นประเพณีการเดินจาริกแสวงบุญ สืบต่อมาเป็นประเพณีทุกๆ ปี อีกด้วย

ภาพ/ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย , อบจ.เชียงราย , เทศบาลนครเชียงราย
https://www.facebook.com/Samnaknganprachasamphan
https://www.facebook.com/CRPAOOfficial
https://www.facebook.com/chiangraicity.go.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตักบาตรเป็งปุ๊ด | 21 พ.ค.67
จังหวัดพะเยาชวนเที่ยวงานประเพณีไหว้สา​ บูชาพระเจ้าตนหลวง 16-22 พ.ค.นี้
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1386” และถนนสันโค้งคนเล่นน้ำนครเชียงราย และแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง
ชวนไปฟังเรื่องราวแม่สายในอดีต ในงาน “คนเฒ่าเล่าเรื่องเมืองแม่สาย พ.ศ. 2475 – 2567 ตามรอยอดีตแม่สาย 92 ปี”
23-24 มีนาคม 2567 | งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 “2006 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
โปรแกรมขลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายด้วยศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่ โซว์คลินิก