“กองทัพอากาศ” โชว์ขีดความสามารถสนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416) รองรับศูนย์กลางภารกิจการช่วยเหลือประชาชนภาคเหนือตอนบน

“กองทัพอากาศ” ศูนย์กลางภารกิจการช่วยเหลือประชาชนภาคเหนือตอนบน

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2567) พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด “งานแสดงขีดความสามารถสนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416)” เพื่อเป็นการรองรับการเป็นศูนย์กลางภารกิจการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ ฝูงบิน 416 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

“กองทัพอากาศ” ศูนย์กลางภารกิจการช่วยเหลือประชาชนภาคเหนือตอนบน

โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนชุมชน ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน

สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย

 • การประชุมร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาสนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416) การปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์
 • การสาธิตการบินควบคุมและดับไฟป่า
 • การบินค้นหาและช่วยชีวิต
 • การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
 • การบรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนของกองทัพอากาศ
 • การจัดแสดงที่ใช้ในภารกิจการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • การตั้งแสดงอากาศยานและขีดความสามารถกองทัพอากาศในการช่วยเหลือประชาชน
 • การบินทิ้งน้ำและสารควบคุมไฟป่า
 • การบินค้นหาและช่วยชีวิต และการบินรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ
 • การจัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ให้บริการประชาชน ได้แก่ การตรวจรักษาโรคและให้คำแนะนำด้านสุขภาพ การวัดสายตาพร้อมแจกแว่นตา การให้บริการตัดผม การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
 • การแสดงดนตรีจากกองดุริยางค์ทหารอากาศ
 • การมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ/ข่าว
เทศบาลนครเชียงราย : ภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
16 ก.พ.67 นี้ | เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ ของกองทัพอากาศ “ฝูงบิน 416” ณ สนามบินเก่าจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
มหกรรมกีฬา​ Sport festival 2024 – การแข่งขัน​เซปักตะกร้อ​
จังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดและตัดสินการประกวดการแสดงเวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567
แว่นตาสำหรับเด็กสายตาผิดปกติ (1 อัน/คน/ปี) “สิทธิประโยชน์บัตรทอง”
“เปิดโลกผ้าไทย ม่วนใจ๋เจียงฮาย” กิจกรรมเดินแบบ จัดหารายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมในด้านสาธารณประโยชน์ และการสาธารณกุศล ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย