เชียงรายจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคมนี้

โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 6 รอบ

เชียงราย พร้อมแล้วสำหรับการจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

วันนี้ (7 มิ.ย. 2567) ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 โดยมี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหารือและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

สำหรับโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 ในครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะได้รับเสื้อโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยในครั้งนี้จะไม่มีการแข่งขันเพื่อรับเหรียญ ไม่มีการมอบถ้วยรางวัลใดๆ รวมถึงไม่มีหมายเลขวิ่ง (Bib) จะเป็นการรวมพลังของคนไทยทุกหมู่เหล่า ที่ออกมาร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย

โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 6 รอบ

กำหนดจุดปล่อยตัว ณ บริเวณพื้นที่สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 เวลา 05.00 น.

ระยะทาง เดิน วิ่ง ปั่น 5 กิโลเมตร

** สำหรับประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับเสื้อโครงการฯ สามารถร่วมกิจกรรมได้ด้วยการสวมใส่เสื้อตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ หรือ เสื้อสีเหลืองในรูปแบบใดก็ได้ตามความเหมาะสม **

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว
https://www.facebook.com/share/p/8rMLNDt9e4tyigUE/