นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567

พิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ ( 23 ก.พ.67 ) เวลา 09.30 น. ที่หมู่บ้านลลิตา 6 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาศต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบรางวัล นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายชำนาญ สรรพลิขิต จ่าจังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชกาช และสมาชิกเหล่ากาชจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในการรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี พ.ศ. 2567

พิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567

สำหรับรางวัลที่ 1 (หมายเลข 36330 ) บ้านเดี่ยว 2 ชั้นพร้อมที่ดินโครงการบ้านลลิตา 6 จำนวน 1 รางวัล ผู้โชคดี ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ทวีอภิรดีไขมุข

รางวัลที่ 2 (หมายเลข 81615 ) รถยนต์ TOYOTA YARI ATIV ผู้โชคดี ได้แก่นายการิน ดวงแก้ว

รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110i จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

-หมายเลข 89968 นายจำรูญ ธารทิพย์สกุล

-หมายเลข 89905 นางสาวอัญฉราพร อุทธิยา

-หมายเลข 77401 นายประสิทธิ์ กงใจ

พิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567

พิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567

สำหรับผู้โชคดีที่ยังไม่มาขึ้นรางวัล สามารถนำสลากาชาด ฉบับที่ถูกรางวัล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-716196

ภาพ:ข่าว// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผลการออกรางวัล สลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567
ประมวลภาพกิจกรรม การแสดง แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์พญามังราย “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” ที่วัดร่องเสือเต้น
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
ขอเชิญชวนร่วม พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช 762 ปี (ตานหาพญามังราย)
กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
26-27 ม.ค.นี้ | เชิญชมการแสดง แสง สี เสียง “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย”