ค้นหา: โควิด-19

เชียงราย รณรงค์ให้ประชาชนกลุ่ม 608 เข้ารับวัคซีนเข็ม(3)กระตุ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยก่อนถึงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง

23 มี.ค. 2022
เชียงราย รณรงค์ให้ประชาชนกลุ่ม 608 เข้ารับวัคซีนเข็ม(3)กระตุ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยก่อนถึงเทศกาลปี๋ใหม่เมืองนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ เป็นช่วงวันหยุดของเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ซึ่งลูกหลานที่ออกไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัด จะเดินทางกลับเข้ามาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ ยังบ้านเกิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นประเพณีท

เชียงรายเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดจุดตรวจ ATK และฉีดวัคซีนแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

30 ธ.ค. 2021
30 ธันวาคม 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดร่องขุ่น และ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่สอง เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และจิตสาผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กิจกรรมจิตอาสาให้บริการประชาชน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้น
    • 1
    • 2