สสจ.เชียงราย เชิญชวนพี่น้องชาวเชียงราย เข้ารับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ได้ที่ รพ.สต. ทุกแห่งใกล้บ้าน

สสจ.เชียงราย เชิญชวนพี่น้องชาวเชียงราย เข้ารับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่งใกล้บ้าน

โดยมีระยะห่างของการฉีดวัคซีนเข็ม 1 หรือ เข็ม 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป (ผู้ที่ฉีดก่อนวันที่ 2 พ.ย. 2564)

โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป…

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร.053 910 300

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด 19 Moderna Bivalent
ความแตกต่างระหว่างโรคโควิดโอมิครอน และโรคไข้เลือดออก
เชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง พาเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ฉีดวัคซีน COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียน
เชิญชวนประชาชนทั่วไป ฉีดวัคซีนโควิด 19 Pfizer bivalent
สธ.เผย หลังสงกรานต์ อาจพบผู้ป่วย “โควิด” มากขึ้น พร้อมรับมือ วาง 3 มาตรการป้องกันระบาด
“หมอยง” ชี้ปัจจัย เปิดเทอม – ฤดูหนาว ทำโควิด 19 เพิ่ม ยาวถึง ก.พ. คาดใกล้เข้าสู่ภาวะปกติการใช้ชีวิต แต่ต้องไม่ประมาท หน้ากาก – วัคซีน ยังจำเป็น