เชียงรายเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดจุดตรวจ ATK และฉีดวัคซีนแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

30 ธันวาคม 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดร่องขุ่น และ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่สอง เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และจิตสาผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาให้บริการประชาชน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ กำหนดจัดขึ้น 4 จุด ได้แก่ วัดร่องขุ่น อ.เมือง และสถานนีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่สอง อ.เมือง ซึ่งจะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 และตรวจ ATK ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 64 – 1 มกราคม 65 และที่จุดตรวจแม่โถ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า และด่านตรวจปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จะให้บริการตรวจ ATK ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 64 – 4 มกราคม 65

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสอากาศหนาวในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการเฝ้าระวังและคัดกรองอย่างรัดกุม เพื่อสร้างมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงความปลอดภัยของชาวเชียงรายด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปรับเวลาดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม แต่ต้องผ่านมาตรฐาน SHA PLUS และ COVID – Free Setting
เชียงราย..เตรียมรับวัคซีนเข็ม 4 พื้นที่สีฟ้า นำร่องการท่องเที่ยว
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565 ย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
สธ.เชียงราย เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สูตรสำหรับเด็ก 5-11 ปี ภายในเดือนกุมภาพันธ์
กรมควบคุมโรค แนะการฉีดวัคซีน เข็ม 3-4
รพ.ค่ายเม็งรายฯ เปิดรับฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 3 ไฟเซอร์ (Pfizer)จำนวน 500 คน