เชียงรายเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดจุดตรวจ ATK และฉีดวัคซีนแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

30 ธันวาคม 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดร่องขุ่น และ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่สอง เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และจิตสาผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาให้บริการประชาชน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ กำหนดจัดขึ้น 4 จุด ได้แก่ วัดร่องขุ่น อ.เมือง และสถานนีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่สอง อ.เมือง ซึ่งจะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 และตรวจ ATK ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 64 – 1 มกราคม 65 และที่จุดตรวจแม่โถ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า และด่านตรวจปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จะให้บริการตรวจ ATK ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 64 – 4 มกราคม 65

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสอากาศหนาวในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการเฝ้าระวังและคัดกรองอย่างรัดกุม เพื่อสร้างมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงความปลอดภัยของชาวเชียงรายด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ความแตกต่างระหว่างโรคโควิดโอมิครอน และโรคไข้เลือดออก
เชิญชวนประชาชนทั่วไป ฉีดวัคซีนโควิด 19 Pfizer bivalent
สธ.เผย หลังสงกรานต์ อาจพบผู้ป่วย “โควิด” มากขึ้น พร้อมรับมือ วาง 3 มาตรการป้องกันระบาด
“หมอยง” ชี้ปัจจัย เปิดเทอม – ฤดูหนาว ทำโควิด 19 เพิ่ม ยาวถึง ก.พ. คาดใกล้เข้าสู่ภาวะปกติการใช้ชีวิต แต่ต้องไม่ประมาท หน้ากาก – วัคซีน ยังจำเป็น
สธ. พร้อมบริหารจัดการ “โควิด-19” หลังปรับเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เริ่ม 1 ต.ค. 65 …สาระน่ารู้
สธ. ออกประกาศ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเลิกโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ศบค. พิจารณาแนวปฏิบัติ 23 ก.ย.นี้