รายงานสถานการณ์โรค Covid-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานสถานการณ์โรค Covid-19 จังหวัดเชียงรายประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

1. พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน +18 ราย

>>ติดเชื้อภายในจังหวัด 18 ราย มาจากการสัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้านี้ +7 ราย , อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย +4 ราย , สัมผัสในครอบครัว 5 ครอบครัว +7 ราย

พบในพื้นที่

– อ.แม่สาย 9 ราย (ต.แม่สาย 3 ราย, ต.เวียงพางคำ 2 ราย, ต.ศรีเมืองชุม 1 ราย, ต.โป่งงาม 1 ราย, ต.เกาะช้าง 1 ราย, ต.โป่งผา 1 ราย)

– อ.เมืองเชียงราย 3 ราย (ต.รอบเวียง 2 ราย, ต.สันทราย 1 ราย)

– อ.เวียงชัย 2 ราย (ต.เวียงชัย 2 ราย)

– อ.เชียงแสน 2 ราย (ต.แม่เงิน 1 ราย, ต.แซว 1 ราย)

– อ.พญาเม็งราย 1 ราย (ต.แม่ต๋ำ 1 ราย)

– อ.พาน 1 ราย (ต.หัวง้ม 1 ราย)

>> ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/รับมารักษา +0 ราย

2. พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม +218 ราย

>>ในจังหวัด +218 ราย (3 อันดับสูงสุด อ.เมือง 90 ราย , อ.แม่ฟ้าหลวง 38 ราย , อ.พาน 21 ราย)

>>ต่างจังหวัด 0 ราย

จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65)

1.ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) ในจังหวัด 896 ราย ต่างจังหวัด 78 ราย รวม 974 ราย

2.ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 5,278 ราย ต่างจังหวัด 22 ราย รวม 5,300 ราย

ด้านการรักษา

-ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม +22 ราย กำลังรักษา 307 ราย รักษาหายสะสม 660 ราย

-ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม +139 ราย กำลังรักษา 1,952 ราย รักษาหายสะสม 3,348 ราย

สียชีวิต

-วันนี้ +0 ราย (RT-PCR +0 ราย, ATK +0 ราย)

ยอดสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค.65)

-(RT-PCR) 7 ราย

-(ATK) 0 ราย

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร.053 910 300

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ความแตกต่างระหว่างโรคโควิดโอมิครอน และโรคไข้เลือดออก
เชิญชวนประชาชนทั่วไป ฉีดวัคซีนโควิด 19 Pfizer bivalent
สธ.เผย หลังสงกรานต์ อาจพบผู้ป่วย “โควิด” มากขึ้น พร้อมรับมือ วาง 3 มาตรการป้องกันระบาด
“หมอยง” ชี้ปัจจัย เปิดเทอม – ฤดูหนาว ทำโควิด 19 เพิ่ม ยาวถึง ก.พ. คาดใกล้เข้าสู่ภาวะปกติการใช้ชีวิต แต่ต้องไม่ประมาท หน้ากาก – วัคซีน ยังจำเป็น
สธ. พร้อมบริหารจัดการ “โควิด-19” หลังปรับเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เริ่ม 1 ต.ค. 65 …สาระน่ารู้
สธ. ออกประกาศ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเลิกโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ศบค. พิจารณาแนวปฏิบัติ 23 ก.ย.นี้