เช็กอาการ!! ไข้หวัดทั่วไป ไข้เลือดออก หรือ โควิด 19 แยกให้เป็นไม่ตื่นตระหนก (สาระน่ารู้)

อาการของไข้หวัดทั่วไป
– ไข้ต่ำ ดีขึ้นภายใน 3-4 วัน
– อาจมีน้ำมูกไหล ไอ จาม คัดจมูก เป็นไม่มาก จะดีขึ้น ภายใน 3-4 วัน
– อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตัวเล็กน้อย หายใจไม่สะดวก เนื่องจากน้ำมูกอุดตัน

อาการของไข้เลือดออก
– ไข้สูงลอย มากกว่า 38.5 C ต่อเนื่อง 2- 7 วัน และลดลงอย่างรวดเร็ว
– ไม่พบอาการเจ็บคอ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการเล็กน้อยในบางราย
– อาจมีท้องผูกหรือถ่ายเหลวบางราย อาจถ่ายเป็นเลือดหรืออุจจาระสีดำคล้ำ
– ปวดเมื่อยตัวมาก ปวดกระบอกตา ปวดใต้ชายโครงขวาจนกดแล้วเจ็บ

อาการของโควิด-19
– ไข้สูง มากกว่า 37.5C ต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป
– เจ็บคอ ไอ หลายวัน หรืออาจมีเสมหะปนเลือด
– ท้องเสียอาจมีอาการในบางราย
– ปวดเมื่อยตัว อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร กินไม่ลง
– เหนื่อยหอบหายใจลำบาก

ข้อมูลจากเพจ #โฮงยาไทย