กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย บริการตรวจรักษาโควิด 19 ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก

สามารถติดต่อนัดหมาย เพื่อรับการรักษาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 16:00 น.

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัยจงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ในการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก สามารถติดต่อนัดหมาย เพื่อรับการรักษาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 16:00 น. โดยสามารถใช้สิทธิ์การรักษาบัตรทอง ข้าราชการ ประกันสังคมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยจะมีศูนย์บริการ 4 ศูนย์คือ

  • ศูนย์บริการน้ำลัด
  • ศูนย์บริการสันหนอง
  • ศูนย์บริการสันตาลเหลือง
  • ศูนย์บริการหัวฝาย

**ส่วนบัตรทอง ประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลอื่นๆ ให้ไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่ท่านเลือก

ทั้งนี้ อาการลองโควิด (Long COVID) หรือ Post Covid-19 Syndrome คือ ภาวะของคนที่หายจากโควิด-19 แล้วแต่ยังต้องเผชิญกับอาการที่หลงเหลืออยู่ เชื้อโควิดหายจากร่างกายไปแล้ว อาการลองโควิดจะมีอาการแตกต่างกันไปในแต่ละคน เป็นอาการที่ไม่มีลักษณะตายตัว สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกาย ตั้งแต่ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด ทำให้ผู้ที่หายป่วยบางรายยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิม ซึ่งอาการลองโควิดมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 30-50% จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรง

สอบถามเพิ่มเติม กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย โทร.053-727189

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ณ วัดพระ​แก้ว​ พระอาราม​หลวง​ เชียงราย
ขยายเวลาชมสวนดอกไม้ “งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่20” ถึง 29 ก.พ.67 นี้
ภาพสีสันบรรยากาศ “พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารเชียงราย ขบวนพาเหรดแฟนตาซี 2024” ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย
เปิดเส้นทาง “นั่งรถรางชมเมืองเชียงราย” เฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 762 ปี
บรรยากาศวันแรก • เทศกาลอาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย “CHIANGRAI FOOD FESTIVAL 2024”
เริ่มวันนี้ | “CHIANGRAI FOOD FESTIVAL 2024” เทศกาลอาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย