กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย บริการตรวจรักษาโควิด 19 ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก

สามารถติดต่อนัดหมาย เพื่อรับการรักษาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 16:00 น.

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัยจงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ในการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก สามารถติดต่อนัดหมาย เพื่อรับการรักษาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 16:00 น. โดยสามารถใช้สิทธิ์การรักษาบัตรทอง ข้าราชการ ประกันสังคมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยจะมีศูนย์บริการ 4 ศูนย์คือ

  • ศูนย์บริการน้ำลัด
  • ศูนย์บริการสันหนอง
  • ศูนย์บริการสันตาลเหลือง
  • ศูนย์บริการหัวฝาย

**ส่วนบัตรทอง ประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลอื่นๆ ให้ไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่ท่านเลือก

ทั้งนี้ อาการลองโควิด (Long COVID) หรือ Post Covid-19 Syndrome คือ ภาวะของคนที่หายจากโควิด-19 แล้วแต่ยังต้องเผชิญกับอาการที่หลงเหลืออยู่ เชื้อโควิดหายจากร่างกายไปแล้ว อาการลองโควิดจะมีอาการแตกต่างกันไปในแต่ละคน เป็นอาการที่ไม่มีลักษณะตายตัว สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกาย ตั้งแต่ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด ทำให้ผู้ที่หายป่วยบางรายยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิม ซึ่งอาการลองโควิดมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 30-50% จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรง

สอบถามเพิ่มเติม กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย โทร.053-727189

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประกวด Cover Dance ในงานเทศกาล “เชียงรายดอกไม้งาม” ชิงรางวัล 50,000 บาท
นำร่อง “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น” ให้เป็นเสมือนห้องเรียนที่อยู่นอกโรงเรียน
ขยายเวลาเข้าชมสวน! “เชียงรายดอกไม้งาม” ปีที่19 พร้อมเทศกาลดนตรีในสวน ถึง 18 ก.พ.66
วันนี้ เวลา 18.00 น. ชมขบวนแฟนตาซีพาเหรด 2023 และพิธีเปิดเทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชาและกาแฟ ประจำปี 2566
เริ่มวันนี้!! “งานเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟนครเชียงราย” ประจำปี 2566
รวมภาพดอกไม้สวยๆ ในงาน “เชียงรายดอกไม้งาม ปีที่19” ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย