กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย บริการตรวจรักษาโควิด 19 ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก

สามารถติดต่อนัดหมาย เพื่อรับการรักษาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 16:00 น.

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัยจงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ในการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก สามารถติดต่อนัดหมาย เพื่อรับการรักษาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 16:00 น. โดยสามารถใช้สิทธิ์การรักษาบัตรทอง ข้าราชการ ประกันสังคมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยจะมีศูนย์บริการ 4 ศูนย์คือ

  • ศูนย์บริการน้ำลัด
  • ศูนย์บริการสันหนอง
  • ศูนย์บริการสันตาลเหลือง
  • ศูนย์บริการหัวฝาย

**ส่วนบัตรทอง ประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลอื่นๆ ให้ไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่ท่านเลือก

ทั้งนี้ อาการลองโควิด (Long COVID) หรือ Post Covid-19 Syndrome คือ ภาวะของคนที่หายจากโควิด-19 แล้วแต่ยังต้องเผชิญกับอาการที่หลงเหลืออยู่ เชื้อโควิดหายจากร่างกายไปแล้ว อาการลองโควิดจะมีอาการแตกต่างกันไปในแต่ละคน เป็นอาการที่ไม่มีลักษณะตายตัว สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกาย ตั้งแต่ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด ทำให้ผู้ที่หายป่วยบางรายยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิม ซึ่งอาการลองโควิดมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 30-50% จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรง

สอบถามเพิ่มเติม กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย โทร.053-727189

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สธ. พร้อมบริหารจัดการ “โควิด-19” หลังปรับเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เริ่ม 1 ต.ค. 65 …สาระน่ารู้
ตลาดนัดผักผลไม้ปลอดภัยนครเชียงราย ทุกวันศุกร์
จังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขัน Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022 จากนักกีฬา 10 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน
สธ. ออกประกาศ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเลิกโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ศบค. พิจารณาแนวปฏิบัติ 23 ก.ย.นี้
เทศบาลนครเชียงรายจัดงานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “ถนนกีฬา ประจำปี 2565” วันที่ 7-21 กค.นี้