สรุปรายงานสถานการณ์โรค Covid-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

1. พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน +39 ราย
@ติดเชื้อภายในจังหวัด +37 ราย
ปัจจัยเสี่ยงมาจาก
1. อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย + 30 ราย
2. สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 2 ราย
3. สัมผัสในครอบครัว 5 ครอบครัว 5 ราย@ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/รับมารักษา +2 ราย (เชียงใหม่ 1 ราย, บึงกาฬ 1 ราย)

2. พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม +2,360 ราย
@ในจังหวัด +2,357 ราย
@ต่างจังหวัด +3 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม
1.ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 ในจังหวัด 4,133 ราย ต่างจังหวัด 261 ราย รวม 4,394 ราย
2.ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 163,014 ราย ต่างจังหวัด 156 ราย รวม 163,170 ราย

ด้านการรักษา
-ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม +11 ราย กำลังรักษา 386 ราย รักษาหายสะสม 3,937 ราย
-ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม +4,705 ราย กำลังรักษา 13,818 ราย รักษาหายสะสม 149,341 ราย

เสียชีวิต
-วันนี้ +0 ราย (RT-PCR +0 ราย และ ATK +0 ราย)
-ยอดเสียชีวิตสะสม 82 ราย (ตรวจ RT-PCR 71 ราย และ ATK 11 ราย)

#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

ข้อมูลจาก ศูนย์ติดตามสถานการณ์ COVID 19 เชียงราย โทร.053-910384-5

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ จ.เชียงราย
กรมอนามัย ย้ำ !! สถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ปิดชั้นเรียนหรือโรงเรียน
แผนเผชิญเหตุและการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา 2565 (สาระน่ารู้)
Howto .. ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไร ให้ปลอดภัยและไม่แพร่เชื้อ (สาระน่ารู้)
เช็กอาการ!! ไข้หวัดทั่วไป ไข้เลือดออก หรือ โควิด 19 แยกให้เป็นไม่ตื่นตระหนก (สาระน่ารู้)
เด็กเล็กติดโควิดทำอย่างไร (สาระน่ารู้)