สรุปรายงานสถานการณ์โรค Covid-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

1. พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน +39 ราย
@ติดเชื้อภายในจังหวัด +37 ราย
ปัจจัยเสี่ยงมาจาก
1. อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย + 30 ราย
2. สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 2 ราย
3. สัมผัสในครอบครัว 5 ครอบครัว 5 ราย@ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/รับมารักษา +2 ราย (เชียงใหม่ 1 ราย, บึงกาฬ 1 ราย)

2. พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม +2,360 ราย
@ในจังหวัด +2,357 ราย
@ต่างจังหวัด +3 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม
1.ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 ในจังหวัด 4,133 ราย ต่างจังหวัด 261 ราย รวม 4,394 ราย
2.ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 163,014 ราย ต่างจังหวัด 156 ราย รวม 163,170 ราย

ด้านการรักษา
-ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม +11 ราย กำลังรักษา 386 ราย รักษาหายสะสม 3,937 ราย
-ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม +4,705 ราย กำลังรักษา 13,818 ราย รักษาหายสะสม 149,341 ราย

เสียชีวิต
-วันนี้ +0 ราย (RT-PCR +0 ราย และ ATK +0 ราย)
-ยอดเสียชีวิตสะสม 82 ราย (ตรวจ RT-PCR 71 ราย และ ATK 11 ราย)

#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

ข้อมูลจาก ศูนย์ติดตามสถานการณ์ COVID 19 เชียงราย โทร.053-910384-5

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ความแตกต่างระหว่างโรคโควิดโอมิครอน และโรคไข้เลือดออก
เชิญชวนประชาชนทั่วไป ฉีดวัคซีนโควิด 19 Pfizer bivalent
สธ.เผย หลังสงกรานต์ อาจพบผู้ป่วย “โควิด” มากขึ้น พร้อมรับมือ วาง 3 มาตรการป้องกันระบาด
“หมอยง” ชี้ปัจจัย เปิดเทอม – ฤดูหนาว ทำโควิด 19 เพิ่ม ยาวถึง ก.พ. คาดใกล้เข้าสู่ภาวะปกติการใช้ชีวิต แต่ต้องไม่ประมาท หน้ากาก – วัคซีน ยังจำเป็น
สธ. พร้อมบริหารจัดการ “โควิด-19” หลังปรับเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เริ่ม 1 ต.ค. 65 …สาระน่ารู้
สธ. ออกประกาศ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเลิกโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ศบค. พิจารณาแนวปฏิบัติ 23 ก.ย.นี้