แผนเผชิญเหตุและการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา 2565 (สาระน่ารู้)

แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา 2565

แผนเผชิญเหตุ กรณีติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา 2565

.

.

4 ข้อปฏิบัติ การใช้ชุดตรวจ ATK ในนักเรียน กรณีจำเป็น

5 ข้อปฏิบัติส่วนตัว ปี 2565