ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565 ย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

14 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จ.เชียงราย ฝ่ายทหารตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (covid – 19)

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มได้ตามปกติ สำหรับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ต้องอยู่ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (อ.เมืองเชียงราย อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เทิง อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เชียงแสน อ.เวียงแก่น และ อ.เชียงของ )เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในระดับ SHA PLUS หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid2 Plus) ผ่านการประเมิณมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) และสามารถให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อย่างเคร่งครัด ส่วนพื้นที่ควบคุม (อ.เวียงชัย อ.ป่าแดด อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล อ.แม่ลาว อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.ดอยหลวง) ยังคงงดให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาขออนุมัติชุดตรวจ ATK สำหรับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้เข้าข่ายในระยะ 2 เมตร เป็นเวลามากกว่า 5 นาที โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย หรืออยู่ในบริเวณปิด ไม่มีอากาศถ่ายเท ร่วมกับผู้ติดเชื้อมากกว่า 30 นาที หรืออาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วย โดยกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับการตรวจ 3 ครั้ง ในครั้งแรกให้ตรวจที่โรงพยาบาลและอีก 2 ครั้ง ให้รับชุดตรวจ ATK แบบ Home use ตรวจด้วยตนเอง นอกจากนี้ได้พิจารณาขออนุมัติการจัดตั้งศูนย์ CI (Community Isolation) ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในสถานศึกษา และโรงแรม KS residence เชียงราย จำนวน 40 ห้อง รองรับผู้ป่วยในอำเภอเมืองเชียงราย ได้ 420 ราย

ในการนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ราชการจังหวัดเชียงราย ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานแจ้งประชาชนติดตามประกาศของจังหวัด และถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองไม่กระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเสี่ยงต่อการรับเชื้อ และผู้ประกอบการร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องเข้มงวดกับพนักงานและผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติในมาตรการที่รัฐกำหนดด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ความแตกต่างระหว่างโรคโควิดโอมิครอน และโรคไข้เลือดออก
เชิญชวนประชาชนทั่วไป ฉีดวัคซีนโควิด 19 Pfizer bivalent
สธ.เผย หลังสงกรานต์ อาจพบผู้ป่วย “โควิด” มากขึ้น พร้อมรับมือ วาง 3 มาตรการป้องกันระบาด
“หมอยง” ชี้ปัจจัย เปิดเทอม – ฤดูหนาว ทำโควิด 19 เพิ่ม ยาวถึง ก.พ. คาดใกล้เข้าสู่ภาวะปกติการใช้ชีวิต แต่ต้องไม่ประมาท หน้ากาก – วัคซีน ยังจำเป็น
สธ. พร้อมบริหารจัดการ “โควิด-19” หลังปรับเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เริ่ม 1 ต.ค. 65 …สาระน่ารู้
สธ. ออกประกาศ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ยกเลิกโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ศบค. พิจารณาแนวปฏิบัติ 23 ก.ย.นี้