สธ. พร้อมบริหารจัดการ “โควิด-19” หลังปรับเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เริ่ม 1 ต.ค. 65 …สาระน่ารู้

แผนบริหารจัดการ “โควิด-19” หลังปรับเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง”

สธ. พร้อมบริหารจัดการ “โควิด-19” หลังปรับเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” เริ่ม 1 ต.ค. 65

ปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงปกติแล้ว ช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยถือว่า “ประสบผลสำเร็จ” ในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 จนได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกและประชาคมโลก

ทั้งนี้ เมื่อ สธ. ได้ประกาศยกเลิก “โควิด-19” เป็นโรคติดต่ออันตราย และปรับเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” ตามคำแนะนำของ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ โดยมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไปนั้น ระยะต่อไปจะดำเนินการบริหารสถานการณ์ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจปรับลดระดับความเข้มข้นของมาตรการต่าง ๆ ตามสถานการณ์

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ยังคงได้รับการรักษา “ฟรี” ตามสิทธิ เช่น หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ เป็นต้น

กรณีผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการ “ฉุกเฉินวิกฤตสีแดง” สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยใช้สิทธิ UCEP Plus จนกว่าจะหายป่วย ซึ่งสถานพยาบาลจะเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

อ่านเพิ่มเติม https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59680

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19
//สวท.เชียงราย