จ.เชียงรายมีคำสั่งฉบับที่ 1/65 ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉพาะพื้นที่ Bluezone เท่านั้น

จังหวัดเชียงรายมีคำสั่งฉบับที่ 1/65 ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉพาะพื้นที่ Bluezone ได้ในเวลา 11.00 น. – 14.00 น. และ 17.00 น. – 21.00 น. เท่านั้น

ในส่วนพื้นที่ควบคุมอื่น (อ.เวียงชัย อ.ป่าแดด อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล อ.แม่ลาว อ.เวียงเชียงรุ้ง และ อ.ดอยหลวง)

ยังคงงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามคำสั่งฉบับที่ 2/65

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ปรับเวลาดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม แต่ต้องผ่านมาตรฐาน SHA PLUS และ COVID – Free Setting
เชียงราย..เตรียมรับวัคซีนเข็ม 4 พื้นที่สีฟ้า นำร่องการท่องเที่ยว
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2565 ย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
สธ.เชียงราย เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สูตรสำหรับเด็ก 5-11 ปี ภายในเดือนกุมภาพันธ์
กรมควบคุมโรค แนะการฉีดวัคซีน เข็ม 3-4
รพ.ค่ายเม็งรายฯ เปิดรับฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 3 ไฟเซอร์ (Pfizer)จำนวน 500 คน