ค้นหา: ฝุ่น-pm-2-5

มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ปี 67 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2567 หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดของจังหวัด แจ้งเบาะแส และมีรางวัลนำจับ 5,000 บาท

03 พ.ค. 2024
ตารางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ปี 2567 [cmruncode name="GoogleADS"] ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "76 วันปลอดการเผา" ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567 เพื่อควบคุมและป้องกันการสะสมของมลพิษทางอากาศอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน นั้น เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การเผาและป้องกันการสะสมของมลพิษทางอากาศใน

เชียงรายคุมเข้มต่อเนื่อง ผู้ว่าฯ กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ทุกมาตรการในห้วงห้ามเผาเด็ดขาด ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก

22 ก.พ. 2024
ห้ามเผาในที่โล่ง ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เหม็น รำคาญใจ [cmruncode name="GoogleADS"] เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 67 ที่ศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่า และ PM 2.5 จังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงราย และประเมินผลการดำเนินงานจากการใช้มาตรการต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เ