ค่าฝุ่น PM2.5 จ.เชียงราย วันที่ 19 มีนาคม 2567 | ระดับสีค่าฝุ่นอยู่ในช่วงสีแดง

ช่วงนี้สีแดงแล้ว ดูแลตัวเองกันด้วยนะทุกคน.. ค่าฝุ่น PM2.5 จ.เชียงราย วันที่ 19 มีนาคม 2567 ระดับสีค่าฝุ่นอยู่ในช่วงสีแดง

ช่วงเช้า – บ่าย

– อ.เมืองเชียงราย ระดับสีส้ม 99.02 / 105.05

– อ.แม่สาย ระดับสีแดง 158.55 / 170.8

– อ.เชียงของ ระดับสีแดง 120.17 / 114.56

ข้อแนะนำ

ประชาชนทั่วไป
– ลดระยะเวลาทำกิจกรรมที่ใช้แรงมาก /ออกกำลังกายกลางแจ้ง
– สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่ออยู่กลางแจ้ง
– หากมีอาการผิดปกติให่รีบไปพบแพทย์

กลุ่มเสี่ยง
เด็ก/หญิงตั้งครรภ์/ผู้สูงอายุ/ผูีมีโรคประจำตัว
– งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง
– สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่ออยู่กลางแจ้ง
– หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

ข้อมูลจาก : เพจเชียงราย รู้ทันฝุ่น V.2
https://www.facebook.com/photo/?fbid=122115196904233520&set=a.122096238446233520

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ปี 67 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2567 หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดของจังหวัด แจ้งเบาะแส และมีรางวัลนำจับ 5,000 บาท
ค่าฝุ่น PM2.5 จ.เชียงราย วันที่ 2 พ.ค.2567 | ระดับสีค่าฝุ่นอยู่ในช่วงสีแดง
ค่าฝุ่น PM2.5 จ.เชียงราย | 29 มีนาคม 2567
ป่วยจากมลพิษ/ประเมินอาการ/ดูแลสุขภาพเบื้องต้น ได้ที่ คลินิกมลพิษแบบออนไลน์ หรือคลินิกมลพิษที่โรงพยาบาลรัฐ ใกล้บ้าน ตลอด 24 ชม.
ฮอตสปอตแทบไม่มี แต่ค่าฝุ่น PM.2.5 สูงสุดภาคเหนือ แม่สายทะลุเกิน 200 ไมโครกรัมแล้ว
ค่าฝุ่น PM2.5 จ.เชียงราย วันที่ 9 มีนาคม 2567 | ระดับสีค่าฝุ่นอยู่ในช่วงสีแดง