เชียงรายประกาศ “ห้ามเผา” ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 30 เมย.2567

เชียงรายประกาศ “ห้ามเผา” ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 30 เมย.2567

จังหวัดเชียงราย ประกาศห้ามเผาเด็ดขาดเป็นเวลา 76 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ไปจนถึง 30 เมษายน 2567

พบเห็นผู้กระทำผิดแจ้งสายด่วนได้ที่

  • ศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันฯ โทร. 0-5360-2602
  • สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน 191
  • ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สายด่วน 1362
  • แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย สายด่วน 1146
  • แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 และ 2 สายด่วน 1586
  • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารารณภัย จ.เชียงราย สายด่วน 1784

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงรายคุมเข้มต่อเนื่อง ผู้ว่าฯ กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ทุกมาตรการในห้วงห้ามเผาเด็ดขาด ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก
เชียงรายเริ่มแล้ว 15 ก.พ.67 “ห้ามเผาเด็ดขาด” ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ (ผู้แจ้งเบาะแสมีรางวัลนำจับ 5000 บาท)
เตือนคนไทยให้ รู้-ลด-เลี่ยง ฝุ่น PM 2.5 ปัญหาสุขภาพที่ต้องระวัง
จังหวัดเชียงราย เปิดศูนย์ปฏิบัติการ หมอกควันไฟป่าและPM 2.5 เตรียมรับสถานการณ์
กองทัพอากาศเตรียมตั้งศูนย์กลางภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการใช้โดรนแก้ไขไฟป่าหมอกควัน พร้อมแผนพัฒนาสนามบิน (ฝูงบิน 416)
เชียงราย ไทย-จีน ร่วมถกปัญหาแก้ไข PM 2.5 อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นต้นแบบและนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ