ค้นหา: ไฟป่า

จังหวัดเชียงราย เดินหน้ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่อำเภอเวียงป่าเป้า

26 มี.ค. 2022
เมื่อวันที่ (25 มีนาคม 65) นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในระดับพื้นที่ ตามนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่าของพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า ข

กิจกรรม Kick off ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด 5 อำเภอ ระหว่างเชียงราย-เชียงใหม่-ลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อม แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

12 ก.พ. 2022
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรม Kick off ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด 5 อำเภอ ระหว่างจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเพื่อเตรียมความพร้อม การปฏิบัติงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พลตรีประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับนายวราดิศร อ่อนนุชรองผู้ว่าราชการจัง