ปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมใน อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) เป็นการชั่วคราว

ปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ)เป็นการชั่วคราว

ประกาศจากอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) ปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ)เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

เนื่องจากผลกระทบไฟป่าบริเวณยอดดอยภูชี้ฟ้า จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวทราบ หากสถานการณ์ดีขึ้นทางอุทยานฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ

ประกาศอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (ตรียมการ)

เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (ตรียมการ) เป็นการชั่วคราว

เนื่องจากผลกระทบจากไฟป่าบริเวณยอดดอยภูชี้ฟ้า

เนื่องด้วยวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๕.oo น. ได้เกิดไฟป่าลุกลามจากฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นมาบริเวณยอดดอยภูชี้ฟ้า และสามารถวบคุมไฟให้ดับลงได้ในเวลาต่อมา ส่งผลให้พื้นที่ป่าบริเวณยอดดอยภูชี้ฟ้าได้รับความสียหาย และไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการได้

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและ เพื่อให้พื้นที่ป่าบริเวณยอดดอยภูชี้ฟ้าได้ฟื้นฟูสภาพป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า จึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทร ๐๘ ๑๗๑๘ ๖๗๖๑ หรือ o ๕๓๗๑ ๗๑๗๓ หรือทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า-Phu Chi Fa National Park

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อุทยานฯ ประกาศปิด “ยอดภูชี้ฟ้า” ชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย นทท.
ประกาศ! ปิดประจำปี “อุทยานแห่งชาติ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)” เริ่ม 1 ก.ค. – 30 ก.ย.2567
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก เชียงราย ประกาศปิดการท่องเที่ยวและการพักแรมประจำปี เริ่ม 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567
ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ประจำปี 2567 (เชียงราย – พะเยา)
เชียงรายคุมเข้มต่อเนื่อง ผู้ว่าฯ กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ทุกมาตรการในห้วงห้ามเผาเด็ดขาด ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก
ประกาศ งดนำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) ช่วงวัดหยุดสำคัญ