แก้ปัญหาหมอกควันเชียงราย.. กำหนดห้ามเผา 60 เริ่ม 15 ก.พ. – 15 เม.ย. 65

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประกาศขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ในพื้นที่ จ.เชียงราย กำหนด 60 วัน “ ห้ามเผาทุกชนิด “ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 15 เม.ย. 65 “เพื่อลมหายใจของชาวเชียงรายทุกคน” และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ปี 67 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2567 หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดของจังหวัด แจ้งเบาะแส และมีรางวัลนำจับ 5,000 บาท
ค่าฝุ่น PM2.5 จ.เชียงราย วันที่ 2 พ.ค.2567 | ระดับสีค่าฝุ่นอยู่ในช่วงสีแดง
ค่าฝุ่น PM2.5 จ.เชียงราย | 29 มีนาคม 2567
ค่าฝุ่น PM2.5 จ.เชียงราย วันที่ 19 มีนาคม 2567 | ระดับสีค่าฝุ่นอยู่ในช่วงสีแดง
ค่าฝุ่น PM2.5 จ.เชียงราย วันที่ 9 มีนาคม 2567 | ระดับสีค่าฝุ่นอยู่ในช่วงสีแดง
PM 2.5 มาเต็มๆ รพ.แม่สาย เร่งเพิ่มเครื่องฟอกอากาศเท่าตัวรับสถานการณ์