แก้ปัญหาหมอกควันเชียงราย.. กำหนดห้ามเผา 60 เริ่ม 15 ก.พ. – 15 เม.ย. 65

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประกาศขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ในพื้นที่ จ.เชียงราย กำหนด 60 วัน “ ห้ามเผาทุกชนิด “ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 15 เม.ย. 65 “เพื่อลมหายใจของชาวเชียงรายทุกคน” และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย