แก้ปัญหาหมอกควันเชียงราย.. กำหนดห้ามเผา 60 เริ่ม 15 ก.พ. – 15 เม.ย. 65

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประกาศขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ในพื้นที่ จ.เชียงราย กำหนด 60 วัน “ ห้ามเผาทุกชนิด “ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 15 เม.ย. 65 “เพื่อลมหายใจของชาวเชียงรายทุกคน” และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการวิจัยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์พื้นที่ไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม จ.เชียงราย
จังหวัดเชียงราย เดินหน้ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่อำเภอเวียงป่าเป้า
กิจกรรม Kick off ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด 5 อำเภอ ระหว่างเชียงราย-เชียงใหม่-ลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อม แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง
เชียงราย บูรณาการเตรียมพร้อมรับมือไฟป่าหมอกควัน ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด 60 วัน
หจก.เชียงรายการดับเพลิง “เราคือมืออาชีพ และมีอาชีพดับเพลิง”