จังหวัดเชียงราย เดินหน้ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่อำเภอเวียงป่าเป้า

เมื่อวันที่ (25 มีนาคม 65) นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในระดับพื้นที่ ตามนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่าของพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดเชียงราย เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน


จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบนโยบายเร่งด่วนและหารือด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในส่วนของตำบลสันสลี และตำบลอื่นๆ ของอำเภอเวียงป่าเป้า โดยนายอำเภอเวียงป่าเป้า กล่าวว่า ถึงแม้ที่ผ่านมายังพบว่ามีการเผา และพบจุดความร้อนในพื้นที่นั้นทุกฝ่ายที่เกียวข้องได้รีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการด่วนแล้ว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้รับรู้ เข้าใจในมาตรการต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย ในห้วงการงดเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาดตลอดช่วงระยะเวลา


นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเน้นย้ำอีกว่า ขอให้ทุกหน่วยที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่า จะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่ และรีบหาสาเหตุของการเผา เช่น การทำนาทำไร่ การกำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นแนวทางเดิมๆ มักจะพบปัญหาจากการเริ่มเผาบ่อยเพื่อทำการเพาะปลูกทางการเกษตรของชาวบ้าน เพราะฉะนั่นจึงต้องมีแนวทางมาแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการวิจัยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์พื้นที่ไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม จ.เชียงราย
กิจกรรม Kick off ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด 5 อำเภอ ระหว่างเชียงราย-เชียงใหม่-ลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อม แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง
เชียงราย บูรณาการเตรียมพร้อมรับมือไฟป่าหมอกควัน ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด 60 วัน
แก้ปัญหาหมอกควันเชียงราย.. กำหนดห้ามเผา 60 เริ่ม 15 ก.พ. – 15 เม.ย. 65