ค้นหา: เทศบาลนครเชียงราย

ชวนเที่ยวฟินกินผลไม้ใน “งานสับปะรด ลิ้นจี่ และของดีนครเชียงราย” พร้อม หลงแสงเวียงที่เจียงฮายทั้ง 15 จุดแสงทั่วเมืองเชียงราย

19 พ.ค. 2023
เชียงรายชวนเที่ยวฟินกินผลไม้ใน "งานลิ้นจี่ สับปะรด และของดีนครเชียงราย" พร้อมหลงแสงเวียงที่เจียงฮายทั้ง15จุดแสงทั่วเมืองเชียงราย [cmruncode name="GoogleADS"] เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงานสับปะรดลิ้นจี่ และของดีนครเซียงรายประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 19-26 พฤษภาคม 2566 ณ ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรกรชุมชนโดยเฉพาะลิ้นจี่และสับปะร

24 ก.พ.นี้ | เทศบาลนครเชียงราย กำหนดลงนาม MOU ร่วมกับเทศบาลนครระยอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และการเป็นเมืองอาหารปลอดภัย

23 ก.พ. 2023
MOU เทศบาลนครเชียงราย กับ เทศบาลนครระยอง 24 ก.พ.66 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีกำหนดทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และการเป็นเมืองอาหารปลอดภัย ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับ เทศบาลนครระยอง ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเ
    • 1
    • 2