เทศบาลนครเชียงราย บริการนั่งรถโค้ชฟรี เดินป่าคีรีชัยยามะ ดอยสะเก็น ขึ้นสกายวอร์คชมเมืองเชียงราย

สกายวอล์คเมืองเชียงราย / สกายวอล์คดอยสะเก็น / สกายวอล์คคีรีชัยยามะ

เทศบาลนครเชียงรายได้เพิ่มจุดเช็คอิน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย โดยให้บริการนั่งรถโค้ชฟรี เดินป่าคีรีชัยยามะ ขึ้นสกายวอร์คชมเมืองเชียงราย

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดอยสะเก็ฯ 2 เส้นทาง

ป่าดอยสะเก็น หรือ คีรีชัยยามะ เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับโลก ที่ยูเนสโก้ UNESCO ได้ยกให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นเมืองแห่งการเรียน โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เพิ่มจุดเช็คอินใหม่ป่าใจกลางเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงราย

  • บริการรถโคชไฟฟ้า(coach) ฟรี
  • ขึ้นสกายวอร์ค Sky Walk ชมทัศนียภาพ สามารถมองเห็นวิวตัวเมืองเชียงรายอย่างสวยงาม
  • ศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าคีรีชัยยามะ
  • ขอพรพระธาตุดอยสะเก็น
  • ชม ชิม ชอปสินค้าวิสาหกิจชุมชนดอยสะเก็น
  • ศูนย์เรียนรู้นอกห้องเรียนดูรังผึ้งหลวง ที่ทำรังบนต้นยวนผึ้ง
เส้นทางชมธรรมชาติสกายวอล์คดอยสะเก็น

สกายวอล์คเมืองเชียงราย / สกายวอล์คดอยสะเก็น / สกายวอล์คคีรีชัยยามะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053-711952

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย จัดงานตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” 2567
ตักบาตรเป็งปุ๊ด | 21 พ.ค.67
ชวนเที่ยวงาน “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” | 22-26 พ.ค.นี้
เทศบาลนครเชียงราย เตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพ “นครเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 38”
ชวนผู้ประกอบการร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” บูธฟรี! รับจำนวนจำกัด
เทศบาลนครเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38