โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ณ วัดพระ​แก้ว​ พระอาราม​หลวง​ เชียงราย

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ณ วัดพระ​แก้ว​ พระอาราม​หลวง​ เชียงราย

วัดพระ​แก้ว​ พระอาราม​หลวง​ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2567 ณ วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

*** บวชฟรี สร้างศาสนทายาท ในพระพุทธศาสนา ***

*** เปิดรับสมัครเยาวชนชาย ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เข้าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567

*** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2567

*** บรรพชา วันที่ 1 เมษายน 2567

หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา,มารดา)
  • สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน,บิดา,มารดา)
  • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
  • ใบสูติบัตร

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-429-6255, 089-851-3530, 089-952-5056

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ชุมชนสันโค้งน้อย เตรียมจัดงานสันโค้งถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย และพิธีแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮาย
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836 นครเชียงราย” ชวนเล่นน้ำสงกรานต์สันโค้ง ถนนคนเล่นน้ำ
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836” ขอเชิญร่วมสืบสานสรงน้ำพระ สักการะพญามังราย และแห่ไม้ค้ำสรี 12 เม.ย.2567
เทศบาลนครเชียงรายลงพื้นที่ “กาดหลวง” เตรียมปรับพื้นที่เพิ่มตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดสะอาด
“เปลี่ยนจุดขึ้นรถรางและรถโค้ชไฟฟ้า” นำเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย บริการรถรางแอ่วเมืองเส้นทางถนนวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน