ขยายเวลาชมสวนดอกไม้ “งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่20” ถึง 29 ก.พ.67 นี้

ขยายเวลาชมสวน “งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่20” ถึง 29 ก.พ.67 นี้

งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 20 “หยุดโลกไว้ตรงนี้..ที่เชียงราย” เปิดให้ชมความงามของดอกไม้เมืองหนาว ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567

งานเชียงรายดอกไม้งาม ยังคงเป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเชียงราย ว่าเมื่อถึงฤดูหนาวคราใด จังหวัดเชียงรายของเราจะสดใสและบานสะพรั่งด้วยดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะดอกทิวลิปและดอกลิลลี่ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคุณรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ริเริ่มและออกแบบงานเชียงรายดอกไม้งามทุกๆปี พร้อมด้วยคณะทำงานเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกันเนรมิตสวนตุงและโคมฯ ให้เป็นห้องรับแขกใจกลางเมือง สร้างสรรค์ประติมากรรมดอกไม้และการจัดสวน ภายใต้แนวคิด “หยุดโลกไว้ตรงนี้ที่เชียงราย”

เปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 66 ขยายให้ชมถึง 29 กุมภาพันธ์ 67 นี้

ขยายเวลาชมสวน “งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่20” ถึง 29 ก.พ.67 นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ชุมชนสันโค้งน้อย เตรียมจัดงานสันโค้งถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย และพิธีแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮาย
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836 นครเชียงราย” ชวนเล่นน้ำสงกรานต์สันโค้ง ถนนคนเล่นน้ำ
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836” ขอเชิญร่วมสืบสานสรงน้ำพระ สักการะพญามังราย และแห่ไม้ค้ำสรี 12 เม.ย.2567
เทศบาลนครเชียงรายลงพื้นที่ “กาดหลวง” เตรียมปรับพื้นที่เพิ่มตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดสะอาด
“เปลี่ยนจุดขึ้นรถรางและรถโค้ชไฟฟ้า” นำเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย บริการรถรางแอ่วเมืองเส้นทางถนนวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน