เทศบาลนครเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38

การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2567

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” พร้อมผู้อำนวยการสำนัก/กอง และผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2567

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้คัดเลือกให้จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 4-13 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย

 • กรีฑา
 • เทเบิลเทนนิส
 • วอลเลย์บอลในร่ม
 • วอลเลย์บอลชายหาด
 • ฟุตบอล
 • เซปักตะกร้อ
 • ฟุตซอล
 • เปตอง/ชูดติ้งเปตอง
 • แบดมินตัน
 • หมากรุกไทย
 • หมากฮอส

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวม 11 ฝ่าย พร้อมมอบหมายภารกิจให้แต่ละฝ่ายได้ดำเนินการ โดยประธานได้เน้นย้ำคณะกรรมการทุกฝ่าย ให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการแข่งขันและการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเชิญชวนชาวเชียงราย ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ

เทศบาลนครเชียงราย โทร.053711333

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดเชียงราย ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2568 ส่งต่อเจ้าภาพจากจังหวัดสกลนคร ให้ จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย จัดงานตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” 2567
ตักบาตรเป็งปุ๊ด | 21 พ.ค.67
ชวนเที่ยวงาน “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” | 22-26 พ.ค.นี้
เทศบาลนครเชียงราย เตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพ “นครเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 38”
ชวนผู้ประกอบการร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” บูธฟรี! รับจำนวนจำกัด