ค้นหา: อ-พาน

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

14 ม.ค. 2022
วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านริมวัง 1 บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการมอบชุดกันหนาวพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอพาน โดยมีนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม [cmruncode name="GoogleADS-text"] สำหรับการให้ควา