ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดป้ายสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 16

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ (มหานิกาย) พร้อมด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดป้ายสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 16 โดยมีคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี และคณะญาติธรรมวัดพระธาตุจอมแจ้ง ให้การต้อนรับ

สำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด หรือชื่อย่อ ศธจ. เป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบการสอนปฏิบัติกรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรของคณะสงฆ์ไทย โดยใช้สำนักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่แล้วได้รับการยกขึ้นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด หรือจัดตั้งขึ้นใหม่โดยคณะกรรมการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

ปัจจุบันสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด มีจำนวนกว่า 1,510 สำนัก แบ่งเป็นมหานิกาย 1,339 สำนัก และธรรมยุต 171 สำนัก กระจายอยู่ในทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยมีส่วนการศึกษาสงเคราะห์ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งสำนักงานปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุจอมแจ้งนี้ ใช้ชื่อว่า สำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 16 โดยมี พระอธิการจิรภัทร จิรปภาโส เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้ง เป็นเจ้าสำนัก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ให้บริการตรวจรักษาโรคตา พื้นที่ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
นอภ.แจง ป.ป.ช.ร่วมเอกชนใช้ลานหน้าอำเภอพาน “จัดงานกินปลา” แก้ข้อครหาใช้ที่หลวงหาประโยชน์ กีดขวางเส้นทางสัญจร
อ.พาน กรมศิลปากรลงพื้นที่ สำรวจแหล่งเตาโป่งแดง
ชาวบ้านแม่แก้วรุ่งเรือง อ.พาน สู้โควิดตัดดอกเลาย้อมสีขายสร้างรายได้ ช่วยลดปัญหาไฟป่า
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา อ.พาน “วอนมากินปลากันบ้าง “ตลาดปลาอืด ราคาลงกิโล 50 อาหารปลาขึ้น ปลาค้างบ่อเป็นหมื่นๆตัว
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย