ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดป้ายสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 16

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ (มหานิกาย) พร้อมด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดป้ายสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 16 โดยมีคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี และคณะญาติธรรมวัดพระธาตุจอมแจ้ง ให้การต้อนรับ

สำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด หรือชื่อย่อ ศธจ. เป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบการสอนปฏิบัติกรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรของคณะสงฆ์ไทย โดยใช้สำนักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่แล้วได้รับการยกขึ้นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด หรือจัดตั้งขึ้นใหม่โดยคณะกรรมการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

ปัจจุบันสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด มีจำนวนกว่า 1,510 สำนัก แบ่งเป็นมหานิกาย 1,339 สำนัก และธรรมยุต 171 สำนัก กระจายอยู่ในทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยมีส่วนการศึกษาสงเคราะห์ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งสำนักงานปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุจอมแจ้งนี้ ใช้ชื่อว่า สำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 16 โดยมี พระอธิการจิรภัทร จิรปภาโส เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้ง เป็นเจ้าสำนัก