อ.พาน กรมศิลปากรลงพื้นที่ สำรวจแหล่งเตาโป่งแดง

คณะนักโบราณคดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ สำรวจแหล่งเตาโป่งแดง เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ภายหลังอนุสาวรีย์พญามังรายหลวงแล้วเสร็จ

22 เม.ย.65 13.00 น.นายธนัท อธิภัทรกุล รองปลัด อบต.ทรายขาว นำคณะสำรวจทางโบราณคดีประกอบด้วย ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ นักโบราณคดีอิสระอดีตข้าราชการกรมศิลปากร ,นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และคณะลงพื้นที่สำรวจเตาเมืองพานหรือโป่งแดง บริเวณเนินดินขนาดใหญ่กลางทุ่งนาบ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย และศูนย์ทรายขาวศึกษา พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เตาพาน ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนท่าฮ่อ บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ศึกษาแหล่งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์เตาพานหรือเตาโป่งแดง สนับสนุนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ล้านนาโบราณ

บริเวณเนินดินขนาดใหญ่กลางทุ่งนาบ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย เป็นที่ตั้งของเตาโบราณจำนวน 14 เตา ทางกรมศิลปากรได้ดำเนินการสำรวจ และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.2504 เป็นเนื้อที่รวมกว่า 100 ไร่ เตาโบราณนี้ตั้งอยู่บนโคกหรือเนินดินกลางท้องนา มีต้นไม้ปกคลุมอยู่ทั่วไป เบื้องต้นพบเตา 4 แหล่ง คือ เตาดอยสันป่าสัก เตาดอยสันธาตุ เตาบ้านจำปูน เป็นเตายุคเดียวกับที่พบที่สุโขทัยและที่เวียงกาหลง แต่มีขนาดเล็กกว่าที่สุโขทัย จากการขุดค้นที่แหล่งเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ได้พบ ถ้วย จาน ชาม คนโท ตะเกียงหรือประทีป กระปุกกาน้ำรูปหงส์ ฯลฯ ส่วนประทีปมักทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่น ช้าง ม้า วัว โดยมีถ้วยเล็กๆตั้งบนหลังสัตว์เหล่านั้น เพื่อใช้ใส่ของหรือน้ำมัน เครื่องถ้วยชามเหล่านี้มักเคลือบน้ำยาสีเขียงอ่อนใสเคลือบทั้งด้านนอกและด้านใน

นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งโบราณสถานเตาโป่งแดง ว่าบริเวณเตาโป่งแดงหรือเตาพาน โดยกรรมสิทธิ์ของพื้นที่เป็นพื้นที่ไม่ได้มีโฉนดของเอกชน กับมีการประสานเรื่องทะเบียนโบราณสถานอยู่แล้ว แนวทางการพัฒนาคือ มันไม่ได้ยากอะไรในเรื่องกรรมสิทธิ์การจัดการ อย่างแรกที่น่าทำคือถากถางวัชพืชก่อน เพราะการจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ต่อได้เราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าตัวโบราณสถานอยู่ตรงไหนบ้าง ข้อ 1 เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการ ขุดค้น ขุดแต่ง จะรู้ว่ามีเนินตรงไหน ข้อ 2 ถ้าหากจะพัฒนาพื้นที่ การก่อสร้างอื่นๆ เช่นอาคารสาธารณะสาธารณูปโภคต่างๆ ก็จะไม่ได้ไปทับจุดที่เป็นโบราณสถาน ฉะนั้นถ้าถากถางวัชพืชก่อนก็จะเห็นโคกเนินต่างๆ ต่อมาก็จะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วย มีเครื่องสแกน GPR กราวน์เอนเนอร์เจนซิ่งเรดาร์ สแกนทางธรณีวิทยา สะท้อนค่าสัญญาณกลับขึ้นมาว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นโครงสร้างอิฐ พอเรารู้เราก็จะแม็ปปิ้งจุดต่างๆ ต่อมาก็จะมาวางแผนพื้นที่ว่าจะขุดเนินไหน ขึ้นมาโชว์โครงสร้างตรงนี้

นายธนัท อธิภัทรกุล รองปลัด อบต.ทรายขาว กล่าวว่าจุดโบราณสถานเตาพานหรือเตาโป่งแดงนี้ จะเป็นจุดที่จะมีการพัฒนา ต่อมาภายหลังจากที่มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์ พญามังรายหลวง บริเวณพื้นที่ 27 ไร่ติดถนนพหลโยธินขาล่อง ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลกับเตาเผาโป่งแดงเพียงกิโลเมตรเศษ ให้เป็นเส้นทางเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับอนุสาวรีย์พญามังรายหลวง

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/2000900/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ให้บริการตรวจรักษาโรคตา พื้นที่ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
นอภ.แจง ป.ป.ช.ร่วมเอกชนใช้ลานหน้าอำเภอพาน “จัดงานกินปลา” แก้ข้อครหาใช้ที่หลวงหาประโยชน์ กีดขวางเส้นทางสัญจร
ชาวบ้านแม่แก้วรุ่งเรือง อ.พาน สู้โควิดตัดดอกเลาย้อมสีขายสร้างรายได้ ช่วยลดปัญหาไฟป่า
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา อ.พาน “วอนมากินปลากันบ้าง “ตลาดปลาอืด ราคาลงกิโล 50 อาหารปลาขึ้น ปลาค้างบ่อเป็นหมื่นๆตัว
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดป้ายสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 16