นอภ.แจง ป.ป.ช.ร่วมเอกชนใช้ลานหน้าอำเภอพาน “จัดงานกินปลา” แก้ข้อครหาใช้ที่หลวงหาประโยชน์ กีดขวางเส้นทางสัญจร

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 23 พ.ค.65ที่ว่าการอำเภอพาน จ.เชียงราย นายนั้ง แสงเพชรไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตชำนาญการ ป.ป.ช.เชียง ราย พร้อมคณะชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่อำเภอพานเฝ้าระวังการดำเนินการ”โครงการเทศกาลกินปลา และมหกรรมสินค้าOTOP ของดีอำเภอพาน ประจำปี 2565 “ หลังจากมีผู้ร้องเรียนว่าใช้ลานหน้าที่ว่าการอำเภอพาน ซึ่งเป็นสถานที่ราชการไปหาผลประโยชน์ ใช้น้ำใช้ไฟฟ้าของทางราชการ จัดงานกีดขวางทางจราจร

นายวุฒิกร คำมา นอภ.พาน กำนัน นายก อบต.15 ตำบล มาร่วมชี้แจงการจัดงานกินปลาและสินค้าOTOP ของดีอำเภอพาน 2565 ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องปลานิล รวมทั้งสนองนโยบายของจังหวัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังภาวะการระบาดของโรคโควิด19 มีหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ถึงกรมธนารักษ์ผ่านผวจ.เชียงราย และแจ้ง เทศบาลตำบลเมืองพาน สภ.พาน การใช้ไฟฟ้าจัดงาน ทางการไฟฟ้าได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใช้จัดงานโดยเฉพาะแยกคนละส่วนกับของที่ว่าการอำเภอ ห้องน้ำให้เอกชนจ่ายค่าบำรุงสถานที่ให้กับทางอำเภอ การปิดเส้นทางเพื่อจัดงาน ได้พิจารณาถึงผลกระทบของผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางหน้าตลาดซึ่งห่างไปคนละช่วงถนน

ส่วนการให้เปิดบู๊ทขายสินค้าด้านในรั้วอำเภอ ไม่ได้เก็บค่าเช่าสถานที่ เป็น การช่วยเหลือผู้ประกอบการ ส่วนนอกรั้วอำเภอทางสาธารณะ มีการเก็บเงินเข้าคลังหลวงหรือไม่ ยังไม่มีการกล่าวถึง

นอภ.พาน กล่าวว่า เมื่อมีการท้วงติงมา อาจต้องทบทวนการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเก็บเงินรายได้ส่งเข้ากรมธนารักษ์ จากเดิมให้ผู้ประกอบการขายฟรี

นายนั้ง เปิดเผยว่า ป.ป.ช.และชมรม STONG จิตพอเพียง เข้ามาตรวจสอบตามที่มีผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการป้องปราม ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ตามคำชี้แจงเห็นว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้คิดถึงสาระกิจกรรมมาแล้ว การเก็บค่าใช้จ่ายไม่น่าจะเป็นภาระของผู้ประกอบการ เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับที่หน่วยงานราชการมาขอใช้สถานที่ เพื่อนำเงินบำรุงเข้ารัฐสำหรับ “งานกินปลาและมหกรรมสินค้า OTOP ของดีอำเภอพาน ประจำปี 2565 “ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค.65 คืนรองสุดท้ายมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อบต. ส่วนวัน 24 พ.ค. เป็นคืนสุดท้าย จะมีการประกวดนางฟ้าจำแลง

สำหรับ “งานกินปลาและมหกรรมสินค้า OTOP ของดีอำเภอพาน ประจำปี 2565 “ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค.65 คืนรองสุดท้ายมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อบต. ส่วนวัน 24 พ.ค. เป็นคืนสุดท้าย จะมีการประกวดนางฟ้าจำแลง

ที่มา : เพจ TopNorth News

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ให้บริการตรวจรักษาโรคตา พื้นที่ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลงานกินปลาและอาหารเมืองพาน ประจำปี 2565
อ.พาน กรมศิลปากรลงพื้นที่ สำรวจแหล่งเตาโป่งแดง
ชาวบ้านแม่แก้วรุ่งเรือง อ.พาน สู้โควิดตัดดอกเลาย้อมสีขายสร้างรายได้ ช่วยลดปัญหาไฟป่า
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา อ.พาน “วอนมากินปลากันบ้าง “ตลาดปลาอืด ราคาลงกิโล 50 อาหารปลาขึ้น ปลาค้างบ่อเป็นหมื่นๆตัว
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย