5 สถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021

🌷อำเภอเมือง – สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)

🌹อำเภอเทิง –  สวนไม้งามริมน้ำอิง หงาว ลาว

🌺อำเภอพาน – วัดร้องหลอด

🌸อำเภอเชียงของ – สวนดอกไม้เจ็ดสีริมโขง

🌳อำเภอแม่สรวย – สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น  🚗

______________________________

🌷มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021🌷

📆 พบกัน 18 ธ.ค. 2564 – 1 ม.ค. 2565 หนึ่งปีมีครั้งเดียว!