5 สถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021

🌷อำเภอเมือง – สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)

🌹อำเภอเทิง –  สวนไม้งามริมน้ำอิง หงาว ลาว

🌺อำเภอพาน – วัดร้องหลอด

🌸อำเภอเชียงของ – สวนดอกไม้เจ็ดสีริมโขง

🌳อำเภอแม่สรวย – สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น  🚗

______________________________

🌷มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021🌷

📆 พบกัน 18 ธ.ค. 2564 – 1 ม.ค. 2565 หนึ่งปีมีครั้งเดียว!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
2 ก.ย.66 | ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ ( พิธีเปิดกาดไตลื้อศรีดอนชัย และพิธีกล่อมฝ้ายจัยยะมงคล )
“ไหว้พระสุดเสียวหนึ่งเดียวในโลก” กับสกายวอล์ก วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ
ภาพบรรยากาศ “มหกรรมกีฬาและวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย” ประจำปี 2566
มหกรรมกีฬาและวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย” ประจำปี 2566
จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับผู้ว่าการเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ เพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
วัดพระธาตุแม่ย่าม่อน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เข้ารอบ 2 แล้ว!! ร่วมโหวต Unseen New Chapter ให้เชียงรายเข้ารอบต่อไป