สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านริมวัง 1 บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการมอบชุดกันหนาวพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอพาน โดยมีนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเบื้องต้น อำเภอพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ดังนี้ 1.) วันที่ 2 ธันวาคม 2564 มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง และมูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ จำนวน 500 ชุด 2.) วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กิ่งกาชาดอำเภอพาน / สโมสรโรตารีพาน และกองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน จำนวน 300 ชุด และ 3.) วันที่ 16 ธันวาคม 2564 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 ชุด

ทั้งนี้ พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่พระราชทานความเมตตาและความช่วยเหลือต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นล้นพ้น ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการเยียวยาด้านจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย