ค้นหา: วัคซีนโควิด-19

เชียงราย รณรงค์ให้ประชาชนกลุ่ม 608 เข้ารับวัคซีนเข็ม(3)กระตุ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยก่อนถึงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง

23 มี.ค. 2022
เชียงราย รณรงค์ให้ประชาชนกลุ่ม 608 เข้ารับวัคซีนเข็ม(3)กระตุ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยก่อนถึงเทศกาลปี๋ใหม่เมืองนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ เป็นช่วงวันหยุดของเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ซึ่งลูกหลานที่ออกไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัด จะเดินทางกลับเข้ามาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ ยังบ้านเกิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นประเพณีท