รพ.เชียงรายฯ แจ้งจุดฉีดวัคซีนที่เซ็นทรัล ให้บริการถึงสิ้นเดือน ก.พ.นี้เท่านั้น

ประกาศ …โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จะจัดให้บริการฉีดวัคซีน ณ เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ถึง วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ขอให้ประชาชนที่ประสงค์ฉีด ให้ติดต่อ รพ.สต.ใกล้บ้าน เพื่อลงทะเบียนและนัดหมายรับวัคซีน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด 19 Moderna Bivalent
เชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง พาเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ฉีดวัคซีน COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียน
เชิญชวนประชาชนทั่วไป ฉีดวัคซีนโควิด 19 Pfizer bivalent
การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ที่มี อายุ 5-11 ปี (วัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็ก)
เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนในเขต รพ.เชียงรายฯ (อายุ 5 ปีขึ้นไป)
เชิญชวนชาวเจียงฮาย เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิต