การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ที่มี อายุ 5-11 ปี (วัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็ก)

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ที่มี อายุ 5-11 ปี (วัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็ก) สามารถติดต่อรับบริการวัคซีนได้ที่ โรงเรียน, โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ใกล้บ้าน

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งแนวทางการการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น(เข็มสาม) ในเด็กอายุ 5-11 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

1.) กรณีที่ยังไม่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อน ( ฉีดสามเข็ม ) โดยหากได้รับวัคชีนครบ 2 เข็มแล้ว แน:นำให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอีก 1 เข็ม โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

2.) กรณีที่มีประวัติการติดเชื้อ ( ฉีดสองเข็ม )

2.1 ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือรับมาแล้ว 1 เข็ม แนะนำให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอีก 1 เข็ม หลังจากติดเชื้อ 3 เดือนขึ้นไป

2.2 ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ยังไม่แนะนำให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นในระยะนี้ เนื่องจากได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อแล้ว

// รพ.เชียงราย ประชานุเคราะห์ โทร. 053 910 600

เรื่องที่เกี่ยวข้อง