เชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง พาเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ฉีดวัคซีน COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียน

วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็ก

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง พาเด็ก อายุ 6 เดือนถึง 5 ปี ฉีดวัคซีน COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียน ถึงแม้โควิด 19 จะปรับระดับเป็น โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง … แต่วัคซีนยังจำเป็นเพื่อ เพิ่มความปลอดภัย ลดอาการป่วยหนัก และลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19

ติดต่อรับวัคซีนได้ที่ รพ.สต หรือ โรงพยาบาลใกล้บ้าน

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 053 910 600

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด 19 Moderna Bivalent
เชิญชวนประชาชนทั่วไป ฉีดวัคซีนโควิด 19 Pfizer bivalent
การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ที่มี อายุ 5-11 ปี (วัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็ก)
เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนในเขต รพ.เชียงรายฯ (อายุ 5 ปีขึ้นไป)
เชิญชวนชาวเจียงฮาย เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิต
เชียงราย รณรงค์ให้ประชาชนกลุ่ม 608 เข้ารับวัคซีนเข็ม(3)กระตุ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยก่อนถึงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง