เชิญชวนชาวเจียงฮาย เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิต

การระบาดของโอมิครอน การจะลดป่วยหนักและเสียชีวิต นอกจากมาตรการป้องกันส่วนบุคคลแล้ว คือ ได้รับเข็มกระตุ้น เพราะคนได้ วัคซีน 2 เข็มเมื่อเวลาผ่านไป ภูมิคุ้มกันจะค่อยๆลดลง

.

เพราะฉะนั้นการได้เข็มกระตุ้นเข็ม 3 หรือเข็ม 4 จำเป็นมาก ในการลดเสียชีวิต

ประสิทธิผลจากการประเมิน การใช้วัคซีนโควิด 19

2 เข็ม ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ / ป้องกันการเสียชีวิตมากกว่า 85%

3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อ 34-68% / ป้องกันการเสียชีวิต 98-99%

4 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อ 80-82% / ยังไม่พบผู้เสียชีวิต

ข้อมูลจากเพจ โฮงยาไทย