ค้นหา "ฝุ่น PM2.5"

จังหวัดเชียงราย เดินหน้ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่อำเภอเวียงป่าเป้า

26 มี.ค. 2022
เมื่อวันที่ (25 มีนาคม 65) นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในระดับพื้นที่ ตามนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่าของพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า โดยมี นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า ข