ค้นหา: งานกาชาด

จังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565

22 ธ.ค. 2021
ที่ห้องประชุมจอมกิติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในจังหวัด ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช