ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2565

จังหวัดเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2565 ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย (สนามบินเก่า) ในระหว่างวันที่ 28 มกราคมถึง 6 กุมภาพันธ์ 2565

โดยมีพิธีไหว้สาพญามังราย และพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่

การออกร้านของส่วนราชการ และอำเภอต่างๆ

การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

การประกวดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน

การประกวดและการแสดงบนเวที

การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาท้องถิ่น

การประกวดการแสดงเด็กและเยาวชน

เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากบริษัท ห้างร้าน

มอเตอร์โชว์ ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต สวนสนุก ฯลฯ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
ขอเชิญชวนร่วม พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช 762 ปี (ตานหาพญามังราย)
กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
“พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย”
26 มกราคม 2567 | ครบรอบ 762 ปี ในการก่อตั้งเมืองเชียงราย