ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2565

จังหวัดเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2565 ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย (สนามบินเก่า) ในระหว่างวันที่ 28 มกราคมถึง 6 กุมภาพันธ์ 2565

โดยมีพิธีไหว้สาพญามังราย และพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่

การออกร้านของส่วนราชการ และอำเภอต่างๆ

การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

การประกวดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน

การประกวดและการแสดงบนเวที

การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาท้องถิ่น

การประกวดการแสดงเด็กและเยาวชน

เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากบริษัท ห้างร้าน

มอเตอร์โชว์ ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต สวนสนุก ฯลฯ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง