เปิดแล้ว!! งานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2566 พี่น้องฝั่งลาวข้ามมาเที่ยวคึกคัก

26 ส.ค. 2023 23:22:00
510

วันนี้(26 ส.ค.) ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการ อ.เวียงแก่น ชายแดนไทย-สปป.ลาว นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลส้มโอ และของดี อ.เวียงแก่น ประจำปี 2566

ซึ่งทางจังหวัดเชียงราย โดยอำเภอเวียงแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยว และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส้มโอเวียงแก่น ซึ่งเป็นส้มโอทีมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างตลาดใหม่แก่เกษตรกร โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอเวียงแก่น นายหงษ์แก้ว วิไลวงค์ เจ้าเมืองห้วยทราย สปป.ลาว นายคำใส บัวปิ่นแก้ว รองเจ้าเมืองปากทา สปป.ลาว นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักท่องเที่ยวจากไทย และสปป.ลาว เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคัก

กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการจำหน่าย และประกวดส้มโอหลากหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์ขาวใหญ่ พันธุ์ทองดี พันธุ์เชลเลอร์ การประกวดธิดาส้มโอ การประกวดริ้วขบวนแห่ส้มโอทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลเวียงแก่น ตำบลปอ ตำบลม่วงยาย และตำบลท่าข้าม การทำอาหารแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ส้มโอ การทำอาหารแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ส้มโอ จำหน่ายสินค้าโอท็อปจากชุมชน การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและชนเผ่า การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การออกร้านมัจฉากาชาด ซึ่งงานจัดขึ้นถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 นี้

ซึ่งภายในงานนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชิมฟรี และซื้อส้มโอพันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวใหญ่ และพันธุ์เซลเลอร์ ราคาถูกโดยตรงจากชาวสวน และสามารถเข้าไปเที่ยวชมสวนส้มโอด้วย สำหรับอำเภอเวียงแก่นปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกส้มโอกว่า 5,500 ไร่ ปีนี้ให้ผลผลิตกว่า 10,000 ตัน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนส้มโอในอำเภอเวียงแก่นปีละกว่า 400 ล้านบาท ผลผลิต 60%ส่งออกขายตลาดเอเชีย อย่างเช่น จีน เวียดนาม ฮ่องกง และสิงคโปร์ ส่วนอีก 40% ขายในประเทศ การจัดงานเทศกาลส้มโอ และของดีอำเภอเวียงแก่น ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเปิดให้มีการเจรจาการจำหน่ายส้มโอ ระหว่างเกษตรกรและพ่อค้าคนกลางด้วย คาดจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนชาวลาวจากเมืองห้วยทราย และเมืองปากทา จากแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ฝั่งตรงข้ามอำเภอเวียงแก่นที่มาร่วมงานนับหมื่นคน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาพบรรยากาศ งานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า “บ่อง ฉ่อ ตุ๊” บ้านแสนสุข อ.แม่จัน ประจำปี 2566
จุดจอดรถรางให้บริการรถรับ-ส่ง ผู้มาร่วมงาน Chiang Rai Fashion to The World “Fashion on The Road” วันที่ 1 – 2 กันยายน นี้
2 ก.ย.66 | ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ ( พิธีเปิดกาดไตลื้อศรีดอนชัย และพิธีกล่อมฝ้ายจัยยะมงคล )
นับถอยหลังสู่ “Fashion on the Road” | 1-2 ก.ย.66 นี้ ที่หน้าด่านพรมแดนแม่สาย
งานเทศกาลโล้ชิงช้า “ดอยแม่สลอง” กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ “บ่อ ฉ่อง ตุ๊” | 9-10 กันยายน 2566
ประเพณีโลชิงช้า “ดอยผาฮี้” | 23-26 สิงหาคม 2566