จังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565

ที่ห้องประชุมจอมกิติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในจังหวัด

ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 28 มกราคม 2565 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 รวมการจัดงาน 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565 จะเริ่มจัดขบวนแห่ของทั้ง 18 อำเภอ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เคลื่อนขบวนจากโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฏร์ไปยังสถานที่จัดงาน และทำพิธีเปิดเวลา 18.30 น. ภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงบนเวทีต่างๆ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดนิทรรศการการออกร้านของอำเภอทั้ง 18 อำเภอในจังหวัด การออกร้านและการออกรางวัลกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ทำประโยชน์ทางด้านสาธารณะกุศล

สำหรับวันที่ 26 มกราคม 2565 จังหวัด จัดประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ วัดดอยงำเมือง จากนั้น ประกอบพิธีบวงสรวง สืบชตา ทำบุญเมืองเชียงราย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช และประกอบพิธีไหว้สาพญามังรายด้วย

ทั้งนี้ผู้ร่วมงานทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือมีผลตรวจแบบ RT-PCR หรือ ATK ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ และปฏิบัติตามมาตรการ COVID-Free Setting รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
ขอเชิญชวนร่วม พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช 762 ปี (ตานหาพญามังราย)
กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
26-27 ม.ค.นี้ | เชิญชมการแสดง แสง สี เสียง “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย”
“พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย”