จังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565

ที่ห้องประชุมจอมกิติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในจังหวัด

ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 28 มกราคม 2565 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 รวมการจัดงาน 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565 จะเริ่มจัดขบวนแห่ของทั้ง 18 อำเภอ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เคลื่อนขบวนจากโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฏร์ไปยังสถานที่จัดงาน และทำพิธีเปิดเวลา 18.30 น. ภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงบนเวทีต่างๆ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดนิทรรศการการออกร้านของอำเภอทั้ง 18 อำเภอในจังหวัด การออกร้านและการออกรางวัลกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ทำประโยชน์ทางด้านสาธารณะกุศล

สำหรับวันที่ 26 มกราคม 2565 จังหวัด จัดประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ วัดดอยงำเมือง จากนั้น ประกอบพิธีบวงสรวง สืบชตา ทำบุญเมืองเชียงราย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช และประกอบพิธีไหว้สาพญามังรายด้วย

ทั้งนี้ผู้ร่วมงานทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือมีผลตรวจแบบ RT-PCR หรือ ATK ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ และปฏิบัติตามมาตรการ COVID-Free Setting รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดแล้ว!! งานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2566 พี่น้องฝั่งลาวข้ามมาเที่ยวคึกคัก
เทศกาลส้มโอและงานกาชาดอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2566
พิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง “ณ เวียงงามนามนครเชียงราย (คลิป)
เย็นนี้..ห้ามพลาด!! การแสดง แสง สี เสียง “ณ เวียงงามนามนครเจียงฮาย” โตยฮอยพญามังราย ประจำปี พ.ศ. 2566
เชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์เมืองเชียงแสน ประจำปี 2566
ขอเชิญชมการแสดง แสง สี เสียง “ณ เวียงงามนามนครเจียงฮาย” โตยฮอยพญามังราย ประจำปี พ.ศ. 2566