เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมพวงแสด ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการศึกษาเตรียมความพร้อมและแนวทางในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพแม่สายแห่งที่ 1 พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการเตรีมความพร้อมเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแม่สายแห่งที่ 1

ในการประชุมคณะทำงานเพื่อการศึกษาเตรียมความพร้อมและแนวทางในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพแม่สายแห่งที่ 1 ในครั้งนี้ เป็นการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอข้อมูลความพร้อม รวมถึงผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิด เพื่อศึกษาข้อมูล ความเป็นไปในกรณีที่มีการเสนอให้เปิดจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 เพื่อช่วยลดความแออัดและเพิ่มสภาพคล่องในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ที่ผ่านบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 ที่เกิดจากการขยายตัวมากขึ้น ของการขึ้นส่งของสินค้า ไปยังประเทศไทยและประเทศเมียนมา ทำให้การขนส่งสินค้า ทำให้การส่งสินค้าเกและการกระจายสินค้าช้าลง

จากนั้นประชุมจึงได้มีการเสนอให้มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 เพื่อลดความแออัดของการขนส่งสินค้า การกระจานสินค้า เพิ่มความรวดเร่วสำหรับการบรรทุกสินค้าสำหรับรถเล็ก และในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยพิจารณาจากความพร้อมและแนวทางการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแม่สายแห่งที่ 1 ดังนี้ 1.ความพร้อมด้านการบริหารจัดการพื้นที่ ในการกำหนดจุดจอดรถบรรทุกสินค้าและจุดพักค่อยของนขับรถที่กลางสะพานกรณีคนขับรถแต่ละฝั่งรอขับรถกลับไปยังฝั่งตัวเอง 2.ความพร้อมด้านมาตรการสาธารณสุข ในเรื่องของการเร่งรัดการรับวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายทุกกลุ่มให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 รวมถึงกลุ่มจำนวนผู้ป่วยและอัตราการครองเตียงผู้ป่วยเชื้อไวรัสโควิด-2019 ของศูนย์ HI และ CI หรือ (Home Isolation และ Community Isolation) ในพื้นที่อำเภอแม่สาย

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รวมกันวางแนวทางในการดำเนินงานทั้งในเรื่องการบริหารพื้นที่พักคอยและการบริหารจัดการบุคคล และสถานที่รองรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-2019 เพื่อเตรียมความพร้อมในทางปฏิบัติสำหรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 อย่างไรก็ตาม การเปิดจุดผ่านแดนถาวรจะต้องรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและอำเภอแม่สาย มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น จึงจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
15 ธ.ค.นี้ | กรมอุทยานฯ เตรียมจัดงาน “Thailand Winter Festival” 77 จังหวัดทั่วไทย ที่ #ถ้ำหลวง เปิดให้ชมปฏิบัติการโถง 3 ครั้งแรก!!
งานแถลงข่าวการจัด “งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย” ครั้งที่ 9
มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
9 พ.ย. | เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกับ Sky Walk น้องใหม่ เหนือสุดในสยาม วัดพระธาตุดอยเวา
ชวนไปตักบาตรเทโวเหนือสุดในสยาม กับ “ประเพณีปอยต้นแปก” และ ตักบาตรเทโว@แม่สาย ประจำปี 2566
โปรแกรมขลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายด้วยศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่ โซว์คลินิก