ใครมีพื้นที่ว่าง ไปรับต้นไม้ฟรี ช่วยกันปลูกป่าลดโลกร้อนกัน รับที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย แจกกล้าไม้ฟรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ใครมีพื้นที่ว่าง ไปรับต้นไม้ฟรี ช่วยกันปลูกป่าลดโลกร้อนกัน …สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย ได้จัดเตรียมกล้าไม้พร้อมแจกจ่าย(ฟรี) ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามารับได้เลยครับ

 • ต้นสัก
 • พะยูง
 • ตะเคียนทอง
 • จามจุรี
 • เสี้ยวดอกขาว
 • มะกอกน้ำ
 • หว้า
 • มะค่าโมง
 • มะขามป้อม
 • มะเกี๋ยง
 • เหลืองเชียงราย
 • ตะแบก
 • อิทนิลน้ำ
 • สมอพิเภก
 • ชงโค
 • ราชพฤกษ์
 • ยูคาลิปตัส
 • มะขาม

หลักฐานประกอบคำขอรับกล้าไม้

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาเอกสารที่ดินที่จะนำกล้าไม้ไปปลูก

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมที่ 053-779214

สถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงราย อยู่ช่วงระหว่างแม่จัน ไปแม่สาย กดแผนที่ไปตามนี้ https://goo.gl/maps/hKQpnMWi2fFTq9T18