ชวนไปฟังเรื่องราวแม่สายในอดีต ในงาน “คนเฒ่าเล่าเรื่องเมืองแม่สาย พ.ศ. 2475 – 2567 ตามรอยอดีตแม่สาย 92 ปี”

คนเฒ่าเล่าเรื่องเมืองแม่สาย พ.ศ. 2475 – 2567 ตามรอยอดีตแม่สาย 92 ปี

อยากฟังเรื่องราวในอดีตของแม่สาย ต้องไปงานนี้…

“คนเฒ่าเล่าเรื่องเมืองแม่สาย พ.ศ. 2475 – 2567 ตามรอยอดีตแม่สาย 92 ปี” ผ่านเรื่องราวของวัยผู้สูงอายุมากประสบการณ์ สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาเทศบาลแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

คนเฒ่าเล่าเรื่องเมืองแม่สาย พ.ศ. 2475 – 2567 ตามรอยอดีตแม่สาย 92 ปี

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ณ ห้องประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

** ภายในงานมีกิจกรรม **

  • วงดนตรีสะล้อซอซึง จากกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่สายขับกล่อมบรรยากาศ
  • การแสดงนิทรรศการ “ภาพแม่สายเก่า เล่าอดีต”
  • การแสดงนิทรรศการผ่านการบอกเล่าประสบการณ์ของผู้สูงวัย
  • กิจกรรมบริการด้านสุขภาพ โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สาย
  • การแสดงผลงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ

กำหนดการ

จัดโดย เทศบาลตำบลแม่สาย โทร. 053 731 288

https://www.facebook.com/tessabanmaesai/videos/720411456960677/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พรุ่งนี้!! 23.06.67 “กิจกรรมรำลึก 6 ปี กู้ภัยถ้ำหลวง รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” ลงทะเบียนในงานรับเข็มกลัด รำลึก 6 ปี กู้ภัยถ้ำหลวง ฟรี!
ประมวลภาพกิจกรรม | ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567
23-24 มีนาคม 2567 | งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 “2006 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
โปรแกรมขลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายด้วยศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่ โซว์คลินิก
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “๒๐๐๖ ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
ชวนไปเที่ยว ชิม ช็อป แชร์ ในงาน “Chiangrai Local BCG PLUS” ที่แม่สาย