ค้นหา: สนามบินเก่า-ฝูงบิน-416

จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี

23 ม.ค. 2024
แถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี ค่ำวันที่ (22 ม.ค.67) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์ อ.เมืองเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังห

“เปิดโลกผ้าไทย ม่วนใจ๋เจียงฮาย” กิจกรรมเดินแบบ จัดหารายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมในด้านสาธารณประโยชน์ และการสาธารณกุศล ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

06 ม.ค. 2024
นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย [cmruncode name="GoogleADS"] วันที่ 5 ม.ค. 67 ที่ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมการ จัดกิจกรรมเดินแบบการกุศลของ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย โดยมี ประธานแม่บ้านตำรวจ